dental clinic

DELTA med

Cenník našich služieb

Vaše zdravie je najlepšou investíciou.

Sme nezmluvná ambulancia zubného lekárstva. Nespolupracujeme so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

Naši pacienti si preto všetky stomatologické výkony hradia hneď po ošetrení. Napriek tomu sú naše ceny porovnateľné s klinikami, ktoré uzavreté zmluvy s poisťovňami majú.

Oboznámenie s liečebným plánom

Každého nášho zákazníka vopred oboznámime s plánovaným ošetrením ako i s jeho, podľa možnosti presnou, či aspoň odhadovanou cenou.

Ak liečebný plán vyžaduje viaceré návštevy, odhadneme cenu za ďalšie sedenie vopred. Na želanie a pri komplexnejších liečebných plánoch vyhotovíme písomné cenové ponuky na vyžiadanie.

Platobné podmienky

Ak nie je dohodnuté inak, pacient hradí poplatky bezprostredne po každom sedení.

Pri protetických prácach je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z odhadovanej sumy vopred.

Uprednostňujeme platbu v hotovosti ale platba je možná aj platobnou kartou.

Naše ceny zahŕňajú nadštandard, ktorý našim pacientom poskytujeme:

Poctivo odvedená práca a seriózny prístup k zákazníkovi sú u nás štandard a nie nadštandard.

Vysoké nároky na kvalitu ošetrenia a hygienu.

Záruka na zhotovené výplne a protetické výrobky sú samozrejmosťou.

Najkvalitnejšie dentálne materiály na trhu od renomovaných výrobcov.

Moderné diagnostické a zobrazovacie technológie.

Neustále sa vzdelávajúci a napredujúci dentálny tím, absolvujúci školenia a stáže doma i v zahraničí.

Neustále zveľaďovanie našich priestorov za účelom vytvorenia príjemného prostredia pre našich zákazníkov.

Cenník

Vyšetrenie

Komplexné vstupné vyšetrenie, založenie karty, návrh liečebného plánu
od 53€
Odborná konzultácia (15 min)
od 43€
Preventívna prehliadka – dospelý
43€
Nasadenie kofferdamu – každý ďalší zub
3€
Optragate ústny retraktor
8€

Rentgenové snímky

RTG snímka intraorálna 1x
14€
RTG snímka intraorálna 4x a viac
46€
RTG status
69€
Panoramatická snímka
22€
3D Snímka (CBCT) malá
58€
3D Snímka (CBCT) veľká
93€
Analýza panoramatickej alebo intraorálnej snímky
od 17€
Analýza CBCT snímku
58€

Anestézia

Lokálna anestézia slizničná
4€
Lokálna anestézia infiltračná/intraligamentárna
15€
Zvodová anestézia
15€

Bielenie zubov

Domáce bielenie s individ. nosičom „komplet“
292€
Intenzívne ambulantné bielenie „komplet“, anestézia podľa potreby
349€

Dentálna hygiena

Navštívte naše špecializované priestory pre dentálnu hygienu:
Profesionálna dentálna hygiena GBT koncept (cca 50 min.)
85€
Profesionálna dentálna hygiena GBT koncept (15 min.)
23€
Air flow (čistenie pieskovaním)
58€
Kontrola, vyšetrenie, odborná konzultácia dentálna hygienička (15 min.)
23€

Parodontológia

Genetické laboratórne vyšetrenie pre pacientov s parodontitídou
68€
Odber vzorky pre „Genetické laboratórne vyšetrenie“ (cca. 30 min.)
46€
Parodontologické sedenie a terapia parodontitídy – lekár (cca 15 min.)
47€
Parodontologické sedenie a terapia parodontitídy – lekár (cca 50 min.)
178€
Parodontologické sedenie a terapia parodontitídy – dentálna hygienička (cca 15 min.)
30€
Parodontologické sedenie a terapia parodontitídy – dentálna hygienička (cca 50 min.)
117€

Mikroskopické ošetrenenie koreňových kanálikov

Endodontické ošetrenie pod mikroskopom – jednoduché
509€
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom – zložité
614€
Opätovné endodontické ošetrenie s odstránením pôvodnej koreňovej výplne pod mikroskopom – jednoduché
597€
Opätovné endodontické ošetrenie s odstránením pôvodnej koreňovej výplne pod mikroskopom – zložité
768€

Záchovné stomatologické ošetrenie

DOČASNÁ VÝPLŇ ZUBU
Jednoplôšková
54€
Viacplôšková
76€
Dočasná výplň zubu – Cavit
14€
ESTETICKÁ VÝPLŇ ZUBU
Jednoplôšková
82€
Dvojplôšková
93€
Trojplôšková
107€
Domodelovanie korunky zuba
148€
Priame fazetovanie frontálneho zubu
176€
Ošetrenie krčku zubu fotokompozitom
od 82€
ĎAĽŠIE OŠETRENIA
Dostavba zubu pod protetickú prácu
97€
Neriame prekrytie zubnej drene pri hlbokom kaze (hydroxid vapenatý, 1 zub)
13€
Priame prekrytie zubnej drene pri hlbokom kaze (hydroxid vapenatý, 1 zub)
24€
Priame prekrytie zubnej drene MTA preparátom (bioceramics)
58€
Pulpotómia
73€
HealOzone – ošetrenie citlivého zubu/krčku a impregnácia, liečba herpes simplex, ošetrenie hlbokého kazu pred zhotovením výplne
36€
Dlahovanie zubov – dolný front (33-43)
113€
Dlahovanie zubov – každý zub
26€

Protetické ošetrenia

KORUNKY, MOSTÍKY
Korunka celokeramická, zirkónová, kovokeramická
462€
Korunká kompozitná – dlhodobé frézované provizórium
od 97€
Celokeramická fazeta vo frontálnom úseku sánka, čeľusť
497€
Marylandský mostík celokeramický
821€
INLAY/ONLAY/OVERLAY
Inlay / Onlay / Overlay kompozitná
311€
Inlay / Onlay / Overlay keramická
462€
ČIASTOČNÁ SNÍMACIA NÁHRADA
Imediátna / dočasná náhrada s drôtenými sponami
od 327€
Parciálna náhrada s drôtenými sponami a výstužou
od 390€
Skeletová parciálna náhrada s liatymi sponami podľa rozsahu
od 820€
Skeletová náhrada
723€
Zásuvný spoj
143€
Strmeň
206€
CELKOVÁ SNÍMACIA NÁHRADA
Celková snímacia náhrada dočasná
381€
Celková snímacia náhrada
565€
Celková snímacia náhrada s transparentným podnebím
634€
Celková snímacia náhrada na teleskopoch s kovovou výstužou
1097€
Teleskop zliatina
347€
ĎAĽŠIE PROTETICKÉ OŠETRENIA
Stiahnutie fixnej náhrady (každý pilier)
33€
Cementovanie fixnej protetickej práce (každý pilier)
23€
Opätovné cementovanie fixnej protetickej práce(každý pilier)
84€
Wax up (1 člen)
21€
Diagnostický „mock up“ pomocou silikónového kľúča (čeľusť)
60€
Diagnostický „mock up“ pomocou transparentnej fólie (čeľusť)
147€
Dočasná ochranná korunka zhotovená v ambulancii
31€
Dočasná ochranná korunka zhotovená v laboratóriu
87€
Provizórium s transparentnou fóliou
103€
Medzerník
156€
Imediátna protéza podľa rozsahu
od 327€
Náhryzová dlaha proti bruxizmu, pri liečbe tmk
103€
ODTLAČKY
Odtlačok na provizórium
12€
Odtlačok alginátový
12€
Odtlačok na protetické práce
49€
Odtlačok implantátov vrátane individuálnej lyžice
83€
ÚPRAVY/OPRAVY ZUBNÝCH NÁHRAD
Rebáza parciálnej/totálnej snímacej zubnej náhrady dočasná
88€
Rebáza parciálnej snímacej zubnej náhrady
172€
Rebáza totálnej protézy
188€
Oprava protézy podľa rozsahu
od 70€

Protetické ošetrenia na implantátoch

PROTETICKÉ PRÁCE NA IMPLANTÁTOCH
Nadstavba na implantát podľa druhu
od 190€
Korunka na implantát vrátane nadstavby
od 600€
Celková snímacia náhrada nesená na dvoch implantátoch s lokátormi
1097€
Celková snímacia náhrada nesená na implantátoch (liaty strmeň)
2653€
Celková snímacia náhrada nesená na implantátoch (frézovaný strmeň)
3787€
Fixný kompozitný mostík s kovovou konštrukciou okrem nadstavieb (12 zubov)
4530€

Implantologické ošetrenia

IMPLANTÁTY
Zavedenie implantátu Ankylos 1ks
800€
Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka
73€
Vhojovací valček
53€
Implantačná šablóna jednoduchá
96€
Implantačná šablóna pre navigovanú implantáciu
od 198€
AUGMENTÁCIE
Sinuslift
856€
Sinuslift jednoduchý (okrem augmentačného materiálu)
od 393€
Augmentácia kosti podľa rozsahu (okrem augmentačného materiálu)
od 500€
Augmentačný a fixačný materiál Augmentačný materiál Biooss
od 164€
Rezorbovateľná membrána geistlich bio-gide podľa veľkosti
od 190€

Ošetrenie detí (do cca. 14 r. života)

Vstupné vyšetrenie, založenie karty, návrh liečebného plánu
38€
Preventívna prehliadka
23€
Trepanácia dočasného zubu
26€
Ošetrenie dočasného zubu fotokompozit/skloionomér
49€
Pulpotómia dočasného zubu s vložkou (kalciumhydoxid preparát)
38€
Pulpotómia dočasného zubu s vložkou (mta preparát)
53€
Pečatenie zubu jednoduché
68€
Pečatenie zubu s rozšírením fisúr
81€
Extrakcia mliečneho zubu
 od 37€
Extrakcia mliečneho zubu zložitá
73€
Kovová prefabrikovaná korunka
170€

Stomatochirurgické ošetrenia

Trhanie zubov (Extrakcia)
Extrakcia jednokoreňového zubu
od 73€
Extrakcia viackoreňového zubu
od 96€
Extrakcia zubu múdrosti jednoduchá
106€
Chirurgická extrakcia zubu múdrosti/zalomeného koreňa zuba
218€
Extrakcia vyškoveho chrupu jedna čeľusť
347€
Extrakcia zubu a následná dostavba kosti vrátane augmentačného materiálu
od 421€
Cystektómia vrátane histológie – podľa zložitosti
od 490€
Resekcia koreňového hrotu piezo technikou
398€
Resekcia koreňového hrotu piezo technikou s retrográdnymi plnením
545€
Sutúra (šitie) extrakčnej rany
24€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti
52€
Ošetrenie elektrokauterom – gingivektómia
17€
Intraorálna incízia dentogénneho abszesu
73€
Ošetrenie sliznice
6€
Poextrakčné ošetrenie alveolitis
33€
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, výmená drenu, odstránenie stehov
15€
Ošetrenie oroantrálnej komunikácie mukoperiostálnym lalokom
157€
Odstránenie fixatúr a membrány po augmentácii
83€
Vestibuloplastika jednoduchá
270€
Vestibuloplastika so štepom
447€
Frenulektómia
149€
Prekrytie recesu – podľa typu zákroku
od 223€
Otvorená kyretáž – 1 zub
1074€
Otvorená kyretáž – 1 sextant
342€

Dokumentácia

Kópia zdravotnej dokumentácie vrátane manipulačného poplatku
15€
Zhotovenie študijného modelu
od 46€
Kópia RTG snímok na CD, DVD, USB vrátane manipulačného poplatku
15€
Vystavenie účtu za ošetrenie v anglickom alebo nemeckom jazyku (1 bloček)
8€
Krátky administratívny úkon
15€

Penále

Penále za opakované nedodržanie termínu
99€
Riešenie pre všetky vekové kategórie

Ordinačné hodiny

 

Kontaktujte nás v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod., v piatok do 15.00 hod.

Radi Vám pomôžeme a zubár zodpovie Vaše otázky.

Objednajte sa ešte dnes!

Objednajte sa telefonicky pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod., v piatok do 15.00 hod.

Radi Vám pomôžeme!

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Posledná aktualizácia 17. februára 2021 Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity v spoločnosti DELTA med s.r.o. („ Spoločnosť “, „ my “, „ nás “, „ naša “). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné informácie a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese recepcia@adamk180.sg-host.com. Keď navštívite našu webovú stránku, www.deltamed.sk („ webová stránka “) a, všeobecnejšie, používajte ktorékoľvek z našich služieb („ Služby “, ktoré zahŕňajú aj webovú stránku), vážime si, že nám dôverujete svojim osobným údajom. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vám snažíme čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si prečítanie pozorne prečítate, pretože je to dôležité. Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov existujú podmienky, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše Služby. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich služieb (ktoré, ako je opísané vyššie, zahŕňajú našu webovú stránku), ako aj akýchkoľvek súvisiacich služieb, predaja, marketingu alebo udalostí. Prečítajte si pozorne toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám pomôže pochopiť, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme. OBSAH 1. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? 2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE? 3. BUDETE VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM? 4. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE? 5. POUŽÍVAME GOOGLE MAPY PLATFORMU APIS? 6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE? 7. AKO udržujeme vaše informácie v bezpečí? 8. ZHromažďujeme informácie od maloletých? 9. ČO SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV? 10. OVLÁDACIE PRVKY NEVYDÁVAJÚCE FUNKCIE 11. MAJÚ Obyvatelia KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA? 12. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TOHTO OZNÁMENIA? 13. AKO NÁS KONTAKTUJETE O TOMTO OZNÁMENÍ? 14. AKO MÔŽETE PREHODNOTIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAME? 1. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? Osobné informácie, ktoré nám prezradíte Stručne: zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete. Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď prejavíte záujem o získanie informácií o nás alebo o našich produktoch a službách, keď sa zúčastňujete aktivít na webových stránkach alebo inak, keď nás kontaktujete. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a webovou stránkou, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria: Vaše osobné údaje. Zhromažďujeme mená; telefónne čísla, e-mailové adresy; používateľské mená; predvoľby kontaktov; fakturačné adresy; debetná / kreditná karta. čísla; kontaktné alebo autentifikačné údaje; heslá; a ďalšie podobné informácie. Údaje o platbe. Môžeme zhromažďovať údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ak uskutočňujete nákupy, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vašou platbou. nástroj. Všetky platobné údaje ukladá Stripe. Odkazy na odkazy na oznámenia o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://stripe.com/en-gb-sk/privacy . Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a vy nás musíte informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov. Informácie sa zhromažďujú automaticky Stručne: niektoré informácie - napríklad vaša adresa internetového protokolu (IP) alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia - sa zhromažďujú automaticky pri vašej návšteve náš web. Automaticky zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite, používate alebo prechádzate na webových stránkach. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (napríklad vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a použití, ako je napríklad vaša IP adresa, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové predvoľby, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajina, loinformácie, ako a kedy používate našu webovú stránku, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na zaistenie bezpečnosti a prevádzky našej webovej stránky a na účely našej internej analýzy a vykazovania. Rovnako ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:
 • Denník a údaje o použití. Údaje o denníku a použití sú údaje týkajúce sa služieb, diagnostiky, použitia a výkonu, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete na našu webovú stránku alebo ju používate, a ktoré zaznamenávame do súborov denníka. V závislosti na tom, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka obsahovať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ a nastavenia prehliadača a informácie o vašej aktivite na webových stránkach (napríklad pečiatky dátumu a času spojené s vaším používaním, stránky a zobrazené súbory) , vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré podniknete, napríklad ktoré funkcie používate), informácie o udalostiach v zariadení (napríklad aktivita systému, chybové hlásenia (niekedy sa nazývajú „skládky zlyhaní“) a nastavenia hardvéru).
 • Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku. V závislosti od použitého zariadenia môžu tieto údaje zariadenia obsahovať informácie, ako napríklad vašu IP adresu (alebo server proxy), identifikačné čísla zariadenia a aplikácií, umiestnenie, typ prehliadača, model hardvéru, poskytovateľ internetových služieb a / alebo mobilný operátor, operačný systém a konfigurácia systému. informácie.
 • Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe, napríklad informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Koľko informácií zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Môžeme napríklad používať GPS a ďalšie technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám hovoria o vašej aktuálnej polohe (na základe vašej adresy IP). Môžete sa odhlásiť z toho, že nám umožníte zhromažďovať tieto informácie, a to buď odmietnutím prístupu k týmto informáciám, alebo deaktiváciou nastavenia polohy na vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odhlásiť, niektoré aspekty Služieb nebudete môcť používať.
2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE? V skratke: Vaše informácie spracovávame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, plnení našich právnych povinností alebo na základe vášho súhlasu. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely na základe našich legitímnych obchodných záujmov, aby sme s vami mohli uzavrieť alebo plniť zmluvu s vaším súhlasom a / alebo v súlade s našimi právnymi povinnosťami. Vedľa jednotlivých účelov uvedených nižšie uvádzame konkrétne dôvody, na ktoré sa spoliehame. Používame informácie, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame:
 • Na uľahčenie vytvárania účtu a procesu prihlásenia. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s nami s účtom tretej strany (napríklad váš účet Google alebo Facebook), použijeme informácie, ktoré ste nám povolili zhromažďovať od týchto tretích strán s cieľom uľahčiť vytvorenie účtu a proces prihlásenia na účely plnenia zmluvy.
 • Ak chcete uverejniť posudky. Na náš web umiestňujeme posudky, ktoré môžu obsahovať osobné informácie. Pred uverejnením posudku získame váš súhlas s použitím vášho mena a obsahu posudku. Ak chcete svoj posudok aktualizovať alebo vymazať, kontaktujte nás na adrese recepcia@adamk180.sg-host.com a nezabudnite uviesť svoje meno, umiestnenie posudku a kontaktné údaje.
 • Vyžiadajte si spätnú väzbu. Vaše údaje môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s používaním našej webovej stránky.
 • Aby sme umožnili komunikáciu medzi používateľmi. Vaše údaje môžeme použiť, aby sme umožnili komunikáciu medzi používateľmi so súhlasom každého používateľa.
 • Na správu používateľských účtov. Vaše údaje môžeme použiť na účely správy nášho účtu a jeho udržiavania v prevádzkyschopnom stave.
 • Aby sme vám zasielali administratívne informácie. Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vám zasielali informácie o produktoch, službách a nových funkciách alebo informácie o zmenách našich zmluvných podmienok a zásad.
 • Na ochranu našich služieb. Vaše údaje môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia o zaistenie bezpečnosti našich webových stránok (napríklad na sledovanie a prevenciu podvodov).
 • Za účelom presadzovania našich podmienok a zásad pre obchodné účely, dodržiavania právnych a regulačných požiadaviek alebo v súvislosti s našou zmluvou.
 • Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Akdostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré máme, aby sme zistili, ako odpovedať.
 • Splňte a spravujte svoje objednávky. Vaše údaje môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátenia tovaru a výmen uskutočnených prostredníctvom webových stránok.
 • Spravujte žrebovania a súťaže o ceny. Vaše informácie môžeme použiť na správu žrebov a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa našich súťaží.
 • Na poskytovanie a uľahčenie poskytovania služieb používateľovi. Vaše údaje môžeme použiť, aby sme vám poskytli požadovanú službu.
 • Aby sme odpovedali na otázky používateľov / ponúkali podporu používateľom. Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili všetky potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať pri používaní našich služieb.
 • Aby sme vám zasielali marketingovú a propagačnú komunikáciu. My alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Napríklad pri vyjadrení záujmu o získanie informácií o nás alebo našej webovej stránke, prihlásení na odber marketingu alebo inom kontaktovaní nás, budeme od vás zhromažďovať osobné údaje. Naše marketingové e-maily môžete kedykoľvek deaktivovať (pozrite si časť „ AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV “ nižšie).
 • Poskytujeme vám cielenú reklamu. Vaše údaje môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie prispôsobeného obsahu a reklamy (a v spolupráci s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a / alebo miestu a na meranie jeho účinnosti.
3. BUDETE VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM? Stručne: Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti. Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracovať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:
 • Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovať, ak ste nám dali konkrétny súhlas s použitím vašich osobných údajov na konkrétny účel.
 • Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovať, ak je to primerane nevyhnutné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov.
 • Plnenie zmluvy: Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme vaše osobné údaje spracovať, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.
 • Zákonné povinnosti: Vaše údaje môžeme zverejniť, kde to vyžaduje zákon, aby sme dodržali príslušné právne predpisy, vládne žiadosti, súdne konanie, súdny príkaz alebo právny proces, ako napr. v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie na súd (napríklad v reakcii na verejné orgány, aby splnili požiadavky národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).
 • Zásadné záujmy: Môžeme zverejniť vaše informácie, ak sa domnievame, že je potrebné ich vyšetriť, zabrániť im alebo podniknúť kroky v súvislosti s možným porušením našich pravidiel, podozrením z podvodu, situáciami zahŕňajúcimi potenciálne ohrozenie bezpečnosti akákoľvek osoba a nezákonné činnosti, alebo ako dôkaz v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.
Konkrétnejšie možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:
 • Obchodné prevody. Vaše údaje môžeme zdieľať alebo prevádzať v súvislosti alebo v priebehu rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo nadobudnutí celého alebo časti nášho podnikania spoločnosti iná spoločnosť.
4. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE? Stručne povedané: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich údajov môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania. Na prístup alebo ukladanie informácií môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako používame tieto technológie a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našom upozornení o súboroch cookie. 5. POUŽÍVAME GOOGLE MAPY PLATFORMU APIS? Stručne: Áno, rozhranie Google Maps Platform API používame na účely poskytovania lepších služieb. Táto webová stránka využíva API platformy Google Maps Platform, na ktoré sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Google. Zmluvné podmienky platformy Google Maps Platform nájdete tu . Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tomto odkazu . Získavame a ukladáme do vášho zariadenia („cache“) vašu polohu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto dokumentu. 6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE? Stručne povedané: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie cieľov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel uvedený v tomto oznámení nebude vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie ako 90 dní. Ak nebudeme mať oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto informácie buď odstránime alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné informácie boli uložené v záložných archívoch), potom bezpečne uložíme vaše osobné informácie a izolujeme ich od ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich odstránenie. 7. AKO udržujeme vaše informácie v bezpečí? Stručne povedané: Naším cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení. Implementovali sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim ochranným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich informácií nie je možné zaručiť, že žiadny elektronický prenos cez internet alebo technológie na ukladanie informácií nebudú stopercentne zabezpečené, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, kybernetickí zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú schopný poraziť našu bezpečnosť a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať, kradnúť alebo upravovať vaše informácie. Aj keď sa budeme usilovať chrániť vaše osobné údaje, prenos osobných údajov na našu webovú stránku a z nej je na vaše vlastné riziko. Na webovú stránku by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí. 8. ZHromažďujeme informácie od maloletých? Stručne: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani s nimi nebudeme obchodovať. Vedome nevyžadujeme údaje od detí do 18 rokov alebo ich neposkytujeme na trhu. Používaním webových stránok vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním tejto webovej stránky závislou osobou. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené osobné údaje od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie týchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme mohli zhromaždiť od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese recepcia@adamk180.sg-host.com 9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV? Stručne: V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup k vašim osobným informáciám a kontrolu nad nimi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť. V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte podľa príslušných zákonov o ochrane údajov určité práva. Môže ísť o právo (i) požadovať prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požadovať opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) v prípade potreby na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Zvážime a budeme konať na základe akejkoľvek žiadosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani to neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vedené na základe iných zákonných dôvodov ako je súhlas. Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a myslíte si, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/ ochrana údajov / orgány / úrady / index_en.htm . Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje úradov na ochranu údajov sú k dispozícii tu: https : //www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html . Súbory cookie a podobné technológie: väčšina webových prehľadávačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak chcete, môžete si vo svojom prehľadávači zvyčajne nastaviť odstránenie súborov cookie a opätovné spusteni eject cookies. Ak sa rozhodnete súbory cookie odstrániť alebo odmietnuť, mohlo by to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našej webovej stránky. Ak sa chcete odhlásiť z inzercie orientovanej na záujmy inzerentov na našej webovej stránke, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/ . 10. OVLÁDACIE PRVKY NEVYDÁVAJÚCE FUNKCIE Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby signalizovali vaše preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby neboli sledované a zhromažďované údaje o vašich aktivitách online prehliadania. V tejto fáze nebol dokončený jednotný technologický štandard pre rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Z tohto dôvodu momentálne nereagujeme na signály prehľadávača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky komunikuje vašu voľbu, ktorá sa nemá sledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. 11. MAJÚ Obyvatelia KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA? Stručne povedané: Áno, ak máte bydlisko v Kalifornii, sú vám poskytované konkrétne práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným informáciám. Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, tiež známy ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať a bezplatne od nás získavať a raz ročne informácie o kategóriách osobných údajov any) sme poskytli tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste rezidentom v Kalifornii a chcete tak urobiť, pošlite nám svoju žiadosť písomne pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Ak máte menej ako 18 rokov, máte bydlisko v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet na webových stránkach, máte právo požadovať odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejňujete na webových stránkach. Ak chcete požiadať o odstránenie týchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu a vyhlásenie, že sa nachádzate v Kalifornii. Postaráme sa o to, aby údaje neboli verejne zobrazené na webových stránkach. Upozorňujeme však, že údaje nemusia byť úplne alebo komplexne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. Zálohy atď.). 12. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TOHTO OZNÁMENIA? V skratke: Áno, toto oznámenie budeme podľa potreby aktualizovať, aby sme zaistili súlad s príslušnými zákonmi. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Revidované“ a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude prístupná. Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov urobíme podstatné zmeny, môžeme vás na to upozorniť buď prominentným uverejnením oznámenia o týchto zmenách, alebo priamym zaslaním oznámenia. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie. 13. AKO NÁS KONTAKTUJETE O TOMTO OZNÁMENÍ? Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, môžete nám poslať e-mail na adresu recepcia@adamk180.sg-host.com alebo poštou na adresu: DETLA med s.r.o. Staré Grunty 7a, 841 04 Bratislava Slovensko 14. AKO MÔŽETE PREHODNOTIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAME? Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať právo požadovať za určitých okolností prístup k osobným informáciám, ktoré od vás zhromažďujeme, meniť ich alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov, odošlite formulár žiadosti kliknutím; tu . Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore